060408 - Marketinq (sahələr üzrə)

060408 - Marketinq (sahələr üzrə)

İxtisas: Marketinq (sahələr üzrə)

İxtisaslaşma: Marketinq (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment) - 272238