060408 - Marketinq (sahələr üzrə)

060408 - Marketinq (sahələr üzrə)

İxtisas: 060408 - Marketinq (sahələr üzrə)

İxtisaslaşma: Marketinq (təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment)