Odlar Yurdu Universitetinin "Elmi və Pedoqoji xəbərlər" jurnalı