Odlar Yurdu Universitetinin informasiya texnologiyaları və mühəndislik kafedrasının müdiri və tələbələri Sumaks.az mühəndislik təşkilatının istehsalat təcrübəsində

24 May, 2022

Odlar Yurdu Universitetinin informasiya texnologiyaları və mühəndislik kafedrasının müdiri və tələbələri Sumaks.az mühəndislik təşkilatının istehsalat təcrübəsində

Odlar Yurdu Universitetinin informasiya texnologiyaları və mühəndislik kafedrasının müdiri, dosent Rahib İmamquluyevin rəhbərliyi ilə
kompüter mühəndisliyi ixtisasının tələbələri Sumaks.az mühəndislik təşkilatının istehsalat təcrübəsində