Professor Khalil Ismayilov

Professor Khalil Ismayilov

İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik kafedrasının müdiri