Professor Xəlil İsmayılov

Professor Xəlil İsmayılov

İnformasiya texnologiyaları və mühəndislik kafedrasının müdiri