OYU - loader

Burslar

Burs, istidadlı ve perspektivli geleceği olan öğrencilere yardım etmek ve heveslendirmeğe yönelmiştir. Odlar Yurdu Universitesi aşağıdakı 8 çeşit burs verilmektedir:

  • Umummilli lider Haydar Aliyev bursu hem profesyonel yönde, hem de universitenin ve ülke öğrencilerin ictimai hayatında hususi naliyetleri olan yüksek lisans öğrencilerine verilmektedir.
  • Ordinarius professör Zerife Aliyeva busu bioloji ve tıp yönünde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.
  • Ahmet Seyidov bursu eğitim yönünde ihtisaslaşan öğrencilere verilmektedir.
  • Ordinarius professör Samet Vurğun adına teqaüd filoloji ve dilçilik yönünde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.
  • Ordinarius professör Feremez Maksudov adına teqaüd matematik yönünde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.
  • Ordinarius professör Mir Cəlal Paşayev adına teqaüd edebiyat yönünde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.
  • Ordinarius professör adına teqaüd bilgisayar matematiği yönünde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.
  • Ordinarius professör Vahid Kahramanov adəna teqaüd hukuk yönünde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.