060201 - Filologiya

060201 - Filologiya

İxtisas: 060201 - Filologiya

İxtisaslaşma: Azərbaycan ədəbiyyatı

                               Azərbaycan dili