060403 - Maliyyə

060403 - Maliyyə

İxtisas: Maliyyə

İxtisaslaşma: Bank işi - 272198                                                                                                                             Maliyyə nəzarəti və audit - 272213