060403 - Maliyyə

060403 - Maliyyə

İxtisas: 060403 - Maliyyə

İxtisaslaşma: Bank işi                                                                                                                                         Maliyyə nəzarəti və audit