OYU - loader

Maddi-teknik techizat

 • Üniversite toplam alanı 1 hektar alanı kapsayan 16000 m2-lik (on altı bin) arazide modern taleplere cevap veren maddi-teknik tabanlı, öğretim sürecinin gerekli taleplerini karşılayan modern tipli 7 katlı binaya sahiptir.
 • Oksijen Klinik Hastanesi 6000 (altı bin) m2-lik alana sahiptir
 • Tıp müzesi
 • Hukuk Kliniği
 • Kriminalistik laboratuvarı
 • Elektronik sınav odaları
 • Bilgisayarların onarımı merkezi
 • Elektronik kütüphane
 • Okuma salonu
 • Açık spor sahası
 • Kapalı spor salonu
 • Büyük akt zalı
 • Küçük akt zalı
 • Yabancı öğrenciler için yurt
 • Açık havada yemekhane
 • Kapalı yemekhane
 • Mikrobiyoloji, immünoloji ve viroloji laboratuvarı
 • Genetik ve Sitoloji Laboratuvarı
 • Zooloji odası
 • Fizyoloji odası
 • Anatomi odası
 • Fizik ve biyofizik laboratuvarı
 • AzRENA sosyal internet merkezi
 • Sürüş okulu