Struktur

Haqqımızda

 • 10 noyabr 1995 – ci il. Odlar Yurdu Universiteti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində Dövlət Ali Ekspert Komissiyası tərəfindən yoxlanılaraq müsbət rəy almışdır.
  8 iyul 1996 - cı il. Odlar Yurdu Universiteti DAEK - in müsbət rəyi əsasında Nazirlər Kabinetinin 86 saylı qərarı ilə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.
 • 16 oktyabr 1996 – cı il. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 5 saylı şəhadətnaməsi ilə universitetə hüquqi şəxs statusu verilmişdir.
 • 3 iyun 1997-ci il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Corciya Dövlət Universitetinin Biznesin İdarəedilməsi Kolleci arasında birgə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalandı. 
 • 1998-ci il. Zigen Universitetinin “Ölçmə texnikası” institutu arasında yaradıcılıq əməkdaşlığına dair müqavilə
 • 27 noyabr 1998 – ci il. Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin AB seriyalı, 022011 saylı lisenziyası əsasında nəşriyyat fəaliyyətini həyata keçirtməyə icazə verilmişdir.
 • 10 fevral 1999 - cu il. Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinin AB seriyalı, 022338 saylı lisenziyası ilə "Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri" jurnalının istehsalı və yayılmasını həyata keçirməyə icazə verilmişdir.
 • 12 iyun 1999 - cu il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin AB seriyalı 019004 saylı lisenziyası əsasında Odlar Yurdu Universitetinə bakalavr və magistr pillələrində kadr hazırlığı aparılmasına, eyni zamanda Universitetin tərkibində Orta İxtisas Təhsili Kolleci və Orta Ümumtəhsil İnnovasiyalar Məktəbinin fəaliyyətinə icazə verilmişdir.
 • 14 dekabr 1999-cu il. Odlar Yurdu Universiteti və Oklahoma Universiteti nəzdində Sarkey Enerji Mərkəzi arasında əməkdaşlıq
 • 25 iyun 1999-cu il. Odlar Yurdu Universiteti və Rusiya Dövlət Yəhudi Akademiyası arasında mədəni və elmi əməkdaşlıq 
 • 30 dekabr 1999-cu il. Odlar Yurdu Universiteti və Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Nyu York (Bakı nümayəndəliyi) arasında Aktivlərin köçürülməsi protokolu
 • 31 yanvar – 22 mart 2000-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Dağıstan Dövlət Tibb Akademiyası arasında birgə təhsil və tədqiqat sahələri üzrə əməkdaşlıq 
 • 01 fevral 2000-ci il. 7/166 saylı razılığı AzərbaycanRespublikası DaxiliişlərNazirliyiBaş DövlətYolPolisiidarəsininrazılığı ilə “B” kateqoriyalı sürücülükkursları fəaliyyətə başlamışdır.
 • 2001-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Zigen Universiteti (Almaniya) arasında ən yeni texnologiyalar üzrə Bakalavr pilləsində kadr hazırlığının aparılması üçün əməkdaşlıq
 • 2002-ci ildən etibarən Odlar Yurdu Universiteti Beynəlxalq Universitetlər Assosiasiyasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunmuşdur.
 • 1 iyun 2002-ci il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Corciya Dövlət Universitetinin Biznesin İdarəedilməsi Kolleci arasında beynəlxalq elm və təhsil mübadiləsi haqqında müqavilə imzalandı.
 • 23 dekabr 2003-cu il. Odar Yurdu Yurdu Universiteti və İmam Xomeyni Beynəlxalq Univeristeti (İran) arasında əməkdaşlıq nəticəsində hər iki ölkənin tələblərinin biliyini artırmaq və adətlərin, mədəniyyətlərin qarşılıqlı ötürülməsi məqsədilə 
 • 14 fevral 2003 - cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 46-03-662/17 saylı razılığı ilə Universitetə ABŞ-ın Corciya State Dövlət Universiteti ilə “Biznesin idarə olunması üzrə magistr proqramı” (MBA) istiqamətində birgə kadr hazırlığı üzrə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdır.
 • 14 fevral 2003 - cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 46-03-662/17 saylı razılıq məktubuna əsasən Odlar Yurdu Universiteti ABŞ-ın Corciya Dövlət Universiteti ilə "Biznesin idarə olunması üzrə magistr proqramı” (MBA) istiqamətində birgə kadr hazırlığı üzrə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdır.
 • 29 oktyabr 2003 – cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 46-03-4911/17 saylı razılıq məktubuna əsasən Xarici Tələbələr üçün Hazırlıq fakültəsi yaradılmışdır.
 • 2003-cü ildə Odlar Yurdu Universiteti ilə Almaniyanın Zigen Universiteti arasında elmi araşdırmalar üzrə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. 
 • 2003-cü ildə Odlar Yurdu Universiteti Almaniyanın Zigen Universiteti ilə Ən Yeni Texnologiyalar üzrə Bakalavr pilləsində kadr hazırlığının aparılması üçün müqavilə imzalanmışdır.
 • 2003-cü il. Türkiyənin Ege Universiteti ilə Odlar Yurdu Universiteti arasında elm və təhsil sahəsində kadr hazırlığının aparılması üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. 
 • 2003-cü il. Odlar Yurdu Universiteti ilә Zigen Universiteti arasında qarşılıqlı әmәkdaşlıq çәrçivәsindә Alman dili üzrə DSH sertifikatına hazırlıq kurslarının təşkili barədə müqavilə imzalanmışdır. 9 aylıq intensiv alman dili kurslarını uğurla bitirən tələbələrə DSH Dil Sertifikatı verilir. DSH Dil Sertifikatı ilə tələbələr gələcək təhsillərini almandilli universitetlərdə davam etdirmək imkanına malikdirlər.
 • 2 aprel 2004-cü il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Corciya Dövlət Universiteti ilə birgə BBA və MBA proqramı üzrə mütəxəssis hazırlığı haqqında müqavilə imzalandı.
 • 2004-cü il. Universitet Almaniyanın H+ akkreditasiyasına malikdir.
 • 2004-cü il. Universitetin nəzdində çoxməqsədli “Oksigen” klinik xəstəxanası fəaliyyətə başlamışdır. OYU-nun Tibb fakültəsinin bir çox klinik kafedraları məhz bu klinikada yerləşir. Ən son tibbi avandanlıqla təchiz olunmuş klinikada OYU-nun tələbələrinin təcrübə keçmələri üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. 
 • 2 avqust 2004-cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 685 saylı razılıq məktubuna əsasən universitetdə doktor və elmlər namizədi üzrə kadr hazırlığına icazə verilmişdir.
 • 25 iyul 2005-ci il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 593 saylı əmrinə əsasən Odlar Yurdu Universitetinə, eyni zamanda Universitetin tərkibində Orta İxtisas Təhsili Kolleci və Orta Ümumtəhsil İnnovasiyalar Məktəbinin fəaliyyətinə verilmiş razılığın (lisenziyanın) vaxtı uzadılmışdır.
 • 2005–ci il. Universitetin nəzdində Orta Ümumtəhsil İnnovasiyalar Məktəbi Bakıda Britaniya Məktəbi (BSB) fəaliyyətə başlamışdır.
 • 14 iyun 2006-cı il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 474 saylı əmrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Akkreditasiya komissiyasının müvafiq qərarını əsas tutaraq Odlar Yurdu Universitetinin və onun nəzdindəki təhsil müəssisələrinin akkreditasiya olunması və ona müvafiq sertifikat verilməsi təmin edilmişdir.
 • 02 oktyabr 2006-cı il. 5898 saylı razılığı AzərbaycanRespublikası DaxiliişlərNazirliyiBaş DövlətYolPolisiidarəsininrazılığı ilə “BC” kateqoriyalı sürücülükkursları fəaliyyətə başlamışdır.
  2007-ci il Odlar Yurdu Universiteti vəYakın Doğu Universiteti arasında Beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
 • 2007-ci il. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Əməkdaşlıq şöbəsinin nəzarəti altında Odlar Yurdu Universiteti ilə Fransanın Jorj Sand adına Mədəniyyət Mərkəzi arasında Fransız dili üzrə TCF sertifikatı və DELF/DALF diplomuna hazırlıq kurslarının təşkili barədə müqavilə imzalanmışdır.
 • 20 noyabr 2007-ci il. Qafqaz Beynəlxalq Universiteti (Gürcüstan Respublikası, Tiflis şəhəri) ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Müqavilənin predmeti təhsil və elmi-praktiki fəaliyyətin bütün sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasından ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
 • 2008-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Girne Amerika Universiteti (Girne American University – North Cyprus) arasında akademik və təhsil sahəsi üzrə əməkdaşlıq
 • 2009–cu il. Odlar Yurdu Universiteti Avropa Komissiyasının IV layihəsi olan TEMPUS (Trans European Mobility Plan for University Studies) proqramına qoşulmuşdur. 2009-2011 – ci illərdə Avropa Komissiyasının Cənubi Qafqaz üçün nəzərdə tutduğu "NIROA -Network of International Relations Offices in Azerbaijan" NİROA-Azərbaycanda Beynəlxalq Əlaqələr Offisləri Şəbəkəsinin təşkili layihəsində iştirak etmişdir. Bu proqramda Azərbaycandan Odlar Yurdu Universiteti ilə yanaşı Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Tibb Universiteti, Qafqaz Universiteti eyni zamanda Avropanın aşağıdakı beş aparıcı universiteti iştirak edirlər.
 • ALMANİYA - Siegen University (Zigen Universiteti)
 • FRANSA - Nice-Sophia Antipolis University (Niçe Dövlət Universiteti)
 • İTALYA – Genoa University (Genuya Universiteti)
 • POLŞA - Bydgoszcz University Of Technology And Life Sciences (Bıdgoş Texnologiya və Həyat Elmləri Universiteti)
 • YUNANISTAN - National Technical University Of Athens (Afina Milli Texnologiya Universiteti)
 • 8 aprel 2010-cu il. Linkolin Universiteti (Lincolin University -USA) və Qafqaz Beynəlxalq Universiteti (Caucasus İnternational University-Georgia) arasında “Biznesin idarəedilməsi” proqramı üzrə əməkdaşlıq 
 • 25 may 2010-ci il. Riqa Beynəlxalq İqtisadiyyat və Biznesin İdarə Olunması Universiteti ilə Odlar Yurdu Universiteti arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq, tələbə-müəllim mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi üzrə müqavilə imzalanmışdır. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
 • 26 iyun 2010-ci il. İtaliyanın Genuya Universiteti ilə elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin predmeti hər iki universitet arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, təhsil sahəsində əməkdaşlıq və mübadilədən ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
 • 27 avqust 2010-ci il. tarixində Yakın Doğu Univeristeti ilə (Şimali Kipr Türk Respublikası) elmi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır. Müqavilənin əsas mahiyyəti hər iki universitetdə elm və təhsil sahəsində kadr hazırlığının aparılmasından ibarətdir.Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir və onun müddəalarının həyata keçirilməsi imkanları araşdırılır.
 • 23 sentyabr 2010-cu il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Türkiyənin Süleyman Dəmirəl Universiteti birgə əməkdaşlıq çərçivəsində kadr hazırlığının aparılması üçün Tibb fakültəsinin yaradılması sahəsində iki tərəfli müqavilə imzalamışlar.
 • 27 oktyabr 2010-cu il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən yenidən 5 il müddətində Lisenziya uzadılmışdır.
 • 24 noyabr 2010-cu il. Polşanın Bıdqoş Texnologiya və Həyat Elmləri Universiteti ilə universitetlərarası elmi araşdırma, kadr hazırlığı, ixtisasartırma, tələbə və müəllim mübadiləsi, beynəlxalq səviyyəli müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi sahələrində müzakirələr aparılmış və müqavilə imzalanmışdır. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
 • 12 iyul 2011-ci il. British Council Azerbaijan-ın “English Global Products” və “Ali Təhsilin Beynəlmiləlləşdilirməsi” layihələri sahəsində fəaliyyətin koordinasiyası və davamlı əməkdaşlıq
 • 21 iyun 2011-ci il. Fransanın Nice-Sophia Antipolis Universiteti ilə elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin predmeti hər iki universitet arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, tələbə-müəllim mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi üzrə əməkdaşlıq və mübadilədən ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
 • 22 sentyabr 2011-cu il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Türkiyənin Süleyman Dəmirəl Universiteti birgə əməkdaşlıq çərçivəsində kadr hazırlığının aparılması üçün Tibb fakültəsinin yaradılması sahəsində iki tərəfli müqavilə imzalamışlar.
 • 3 oktyabr 2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Xəzər Universiteti arasında təcrübə müabdiləsi təşkil etmək və araşdırma sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq
 • 2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti arasında təcrübə müabdiləsi təşkil etmək və araşdırma sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq
 • 26 oktyabr 2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti vә Azәrbaycan Bank Tәdris Mәrkәzi arasında strateji tәrәfdaşlığa dair әmәkdaşlıq sazişi imzalanmışdır.
 • 21 oktyabr 2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti Türkiyə YÖK tərəfindən tanınmışdır.
 • 2 aprel 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Haccettepe Universiteti arasında tədris proqramlarının mübadiləsi, müəllimlərin mübadiləsi, tələbələrin mübadiləsi, birgə tədris fəaliyyətləri, biznes inkubator və texnopark layihələri üzərində birgə işin həyata keçirilməsi 
 • 17 sentyabr 2012-ci il. Dəniz Təhsil Qurumunun 1 il müddətində Odlar Yurdu Universitetinin Türkiyə Respublikasında səlahiyyətli nümayəndəsi olması
 • 3 oktyabr 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Aleksandriya Kitabxanası arasında traininq proqramları, təqüdlər, elmi mübadilə, seminar, seminar və digər proqramların birgə hazırlanması və nəşrlərin paylanması sahəsində əməkdaşlıq
 • 5 oktyabr 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Ağrı İbrahim Çeçen Universiteti (Türkiyə) arasında akademik əməkdaşlıq haqqında razılıq əldə edilmişdir. Ümumi maraq və qarşılıqlı əməkdaşlıq problemləri əhatə edən proqramdan əldə edilən ortaq faydalar
 • 05 mart 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti, Xәzәr vә Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universitetinin Alyans Müqavilәsi imzalandı. Bu alyans ölkә bölgәlәrindәali tәhsil almaq imkanlarının genişlәndirilmәsi, tәhsil xidmәtlәrinin keyfiyyәtinin vә çeşidlәrinin artırılması, hәmçinin daha yüksәk rәqabәt qabiliyyәtinә nail olması üçün qurulmuşdur.
 • 09 mart 2012-ci il. Süleyman Demirel Universiteti elm və təhsil əməkdaşlığının konkretləşməsi, əməkdaşlığın genişləndirilməsi, distant təhsil, qısa və uzun müddətli tələbələrin və müəllimlərin mübadiləsi, "Ömür Boyu Təhsil” proqramlarının həyata keçirilməsi və təhsili başa vurduqdan sonra hazır mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmələri üçün Süleyman Demirel Universitetinin professor, müəllim heyətinin köməkliyi ilə praktiki vərdişlərin tələbələrə öyrədilməsi istiqamətində Süleyman Demirel Universiteti və Odlar Yurdu Universitetinin birgə sertifikatlarının verilməsi istiqamətində müqavilə imzalanmışdır. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
  02 aprel 2012 - ci il. Hacettepe Universiteti (Türkiyə) ilə anlaşma protoloku imzalanmışdır. Protokolun mahiyyəti tədris proqramlarının mübadiləsi, müəllimlərin mübadiləsi, tələbələrin mübadiləsi, birgə tədris fəaliyyətləri, biznes inkubator və texnopark layihələri üzərində birgə işin həyata keçirilməsindən ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
 • 03 oktyabr 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Misir Ərəb Respublikası arasında Aleksandriya kitabxanası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.
 • 2012-ci il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 474 saylı əmrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Akkreditasiya Komissiyasının müvafiq qərarını əsas tutaraq Odlar Yurdu Universitetinin və onun nəzdindəki təhsil müəssisələrinin akkreditasiya olunması və ona müvafiq sertifikat verilməsi təmin edilmişdir.
 • 26 aprel 2013-cü il. – Odlar Yurdu Universiteti ilə David Game College (London, Böyük Britaniya) arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalanmışdır.
 • 21 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti Qafqaz Universitetlər Birliyinə üzv seçilərək Qafqaz Universitetlər Birliyi və Birliyin üzvləri arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivlərini nəzərdə tutan Mövlana Mübadilə Proqramına üzv olmuşdur. 
 • 17 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Türkiyənin Süleyman Dəmirəl Universiteti arasında birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq müqaviləsi yenidən imzalamışlar.
 • 24 may 2013-cü il. Qafqaz Universitetlər Birliyinin Mövlana proqramı çərçivəsində Odlar Yurdu Universiteti və Giresun Universiteti arasında birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb.
 • 31 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti arasında akademik iş birliyi protokolu imzalanıb.
 • 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Giresun Universiteti arasında “Tibb fakültəsi”nin yenidən təşkil edilməsi. 
 • 26 aprel 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Kensinqton Akademiyası (London) işçi heyət və tələbələr üçün qarşılıqlı faydalı imkanları inkişaf etdirmək üçün iki tərəf arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin təşkili
 • 17 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti arasında (Türkiyə). Odlar Yurdu Universitetinin “Tibb faküktəsinin yenidən təşkil edilməsi”
 • 22 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti arasında Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq.
 • 27 iyun 2013-cü il. Odlar Yurdu Universitetinin tədris proqramına İKT-nin inteqrasiya üzrə potensialın artırılması sahəsində mümkün əməkdaşlıq (Potensial əməkdaşlıq.
 • 29 sentyabr 2013-cü il. Ankara Universiteti dəstəyi ilə Odlar Yurdu Universitetində Tibb, Əczaçılıq və sağlamlıq elmləri sahələrində Ankara Universiteti səviyyəsində təhsil mühitinin yaradılması ilə iki universitet arasında təhsil, araşdırma, xidmət və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması
  2011-2014-cü il. TEMPUS Layihəsində Təhsil proqramlarının keyfiyyətinin təminatı sahəsində sənədlərin hazırlanması proqramına qoşulmuşdur.Eyni zamanda layihədə aşağıdakı əməkdaş universitetlər iştirak edir.

 • - İtalyan Universitetləri Rektorları Cəmiyyəti, İtaliya
  - Alikante Universiteti, Ispaniya
  - Bratislava Texniki Universiteti, Slovakiya
  - Dyuisburq Universiteti - Essen, Almaniya
  - Consorzio Inter-Universitario Calcolo Automatico Italiano N.O., İtaliya
  - Odlar Yurdu Universiteti, Azərbaycan
  - Baku Dövlət Universiteti, Azərbaycan
  - Xəzər Universiteti, Azərbaycan
  - Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan
  - Qafqaz Universiteti, Azərbaycan
  - Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan
  - Bişkek Maliyyə və İqtisad Akademiyası, Qırğızıstan
  - Təhsil Şəbəkə Assosiasiyası, Qırğızıstan
  - Qırğızıstan Təhsil və Elm Nazirliyi, Qırğızıstan
  - Naryn Dövlət Universiteti, Qırğızıstan
  - L. Gumilyov adına Milli Avrasiya Universiteti, Qazaxıstan
  - Qazaxıstan Azad Təhsilin Keyfiyyətinə Nəzarət Agentliyi, Qazaxıstan
  - Qazax Ablai Xan Universiteti, Qazaxıstan
  - K.I. Satpayev adına Qazax Milli Texniki Universiteti, Qazaxıstan
  - Qazaxıstan Təhsil və Elm Nazirliyi, Qazaxıstan
  - Milli Təhsilin Keyfiyyətinə Nəzarət Mərkəzi, Qazaxıstan
  - Tacikistan Təhsil Nazirliyi, Tacikistan
  - Tacik Sahibkarlıq və Xidmət İnstitutu, Tacikistan
  - Milli Tacik Universiteti, Tacikistan
  - Tacik Texniki Universiteti, Tacikistan
  - Qazax İnşaat və İnşaat Mühəndisliyi Akademiyası, Qazaxıstan
  - J. Balasagyn adına Qırğız Milli Universiteti, Qırğızıstan

 • 28 yanvar 2014-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti arasında iş birliyi protokolu çərçivəsində “Xidmətlərin ödənilməsi” istiqamətində protokol
  21 noyabr 2014-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti arasında elmi-texniki əməkdaşlıq protokolu
  13 aprel 2015-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və DORİS Tibb Mərkəzi (Medical Service Berlin-DORİS) arasında birgə fəaliyyər haqqında müqavilə
  27 may 2015-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi arasında Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq protokolu.
 • 10 oktyabr 2015-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və İstanbul Aydın Universiteti  arasında beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
 • 11 fevral 2016-cı il. Miqel de Servantes  Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında hər iki tərəfli məqsədə uyğun olaraq bir-birinin tam imkanlarını qarşılıqlı olaraq tanıyır
 • 17 fevral 2016-cı il. Beynəlxalq Struqa Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
 • 17 fevral 2016-cı il. Odessa Milli Politexnik Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında tərəflərin bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan qarşılıqlı faydalı əlaqələri gücləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsilinin prosesinin zənginləşdirmək və beynəlxalq əlaqəni möhkəmləndirmək
 • 17 mart 2016-cı il. Tunceli Universiteti MEVLANA və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
 • 17 fevral 2016-cı il. Lebanse Beynalxalq Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
 • 18 fevral 2016-cı il. Yıldız Teknik Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
 • 18 fevral 2016-cı il. Almaata Texniki Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında beynalxalq anlaşmanı gücləndirmək
 • 18 fevral 2016-cı il. Avro-Mediterenian Universiteti  və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
 • 18 fevral 2016-cı il. Beynəlxalq Vizyon Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti. Hər iki universitetdə elm və təhsil sahəsində kadr hazırlığının aparılması
 • 18 fevral 2016-cı il. Spiru Haret Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
 • 18 fevral 2016-cı il. Çankırı Karatekin Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
 • 22 fevral 2016-cı il.  İstanbul Kültür Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti  arasında əməkdaşlıq protokolu
 • 23 fevral 2016-cı il. Istanbul Medipol Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında tədqiqat layihələri üzrə birgə əməkdaşlıq
 • 5 mart 2016-cı il. Çankırı Karatekin Universiteti ERASMUS + və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
 • 5 mart 2016-cı il. Istanbul Medipol Universiteti MEVLANA  və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
 • 14 mart 2016-cı il. Çankırı Karatekin Universiteti MEVLANA və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
 • 17 mart 2016-cı il. Bilik Fondu və Odlar Yurdu Universiteti. Tərəflər öz səlahiyyətləri çərçivəsində  dövlət qanunvericiliyinə  uyğun olaraq qarşılıqlı əməkdaşlığı həyata keçirəcəklər
 •  19 mart 2016-cı il. ASKON və Odlar Yurdu Universiteti arasında proyektlərin, pogramların, konfransların, seminarların, yarışların təşkili
 • Mart 2016-cı il. Avro-Mediterenian Universiteti ERASMUS +   və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
 • 7 aprel 2016-cı il. Beynalxalq Travnik Universiteti  və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
 • 20 aprel 2016-cı il. Marmara Universitetivə Odlar Yurdu Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq qurulub
 • Avqust 2016. Beynəlxalq Struqa Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
 • 18 iyul 2016-cı il. Bangladeş Trading Corporation və Odlar Yurdu Universiteti arasında
 • 30 dekabr 2016-cı il. Odlar Yurdu Universiteti və Oksigen Klinik Xəstəxanası arasında müəllim və tələbə kontingenti ilə tibb ixtisası üzrə fənnlərin tədrisi, beynəlxalq standartlara uyğun tibb fakültəsinin yaradılması
 • 13 aprel 2017-ci il. EDUCO  və Odlar Yurdu Universiteti arasında universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
 • 3 may 2017-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu arasında uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrinin müvafiq müəssisə və təşkilatlarda və istehsal təcrübəsi keçməklə öyrəndikləri peşəni dərindən öyrənmək və professional peşə vərdişlərinə yiyələnmək
 • 10 may 2017-ci il. Türkiyənin Avrasya Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq , elmi və akademik işbirliyinin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi
 • 1 mart 2018-ci il. Türkiyənin Bingöl Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
 • 1 aprel 2018-ci il. Türkiyənin Kastomonu Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
 • 18 aprel 2018-ci il. Odlar Yurdu Universiteti Beynəlxalq Miqrasiya təşkilatı ilə Memorandum imzalanıb.

 • 31 may 2013 -cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universitete arasında academic iş birliyi protokolu imzalanıb. 
canlı bahis bahis site analiz Gameloopmozrankbypass shellr57 shellbacklink satışwso shellkadın newsc99 shellkadına özelwebroot shellc99 shellworld newsseo analysismakale programıinstagram takipçi hilesitatto girlsçekiliÅŸ sitesigoogle newshtml code encryptionhacklink seomeme küçültmebacklink alwso shellserver scanwso shelloyun indirsite hız testisunucu taramawso shellsite speed testseo newshtml kod sifrelemeseo analysishacklink panelpubg hile alWordpress Free Themeswordpress free temabacklink saleshtml kod sifrelemesunucu taramaseo sorgulaseo sorgulamahacklink satışbacklink satışseo analizTanıtım Yazsıseo araclarıseo analizbacklinkwordpress themesseohacklinkbacklink alwordpress ücretsiz temaWho is