Ekologiya - 060510

Ekologiya - 060510

İxtisas: Ekologiya

İxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası - 272157                                           Bioekologiya - 265165