Beynəlxalq nəşrlər

Beynəlxalq nəşrlər

Scopus
OYU-nun Scopusla indekslənən məqalələri

Web of Science (WOS)
OYU-nun Web of Sciencela indekslənən məqalələri

Researchgate, Google Scholar, Academia.edu
OYU-nun Researchgate, Google Scholar, Academia.edu ilə indekslənən məqalələri