Struktur

Rektorun müşavirləri

Həsənov Füzuli Abbas oğlu

  • 01 noyabr 1961-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Karvansaray rayonunun Səməd Vurğun kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.
  • Orta təhsilini 1978-ci ildə başa çatdırmışdır.
  • 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsinə daxil olmuş və 1983-cü ildə oranı bitirmişdir.
  • 2000-2006-cı illlərdə Marketinq şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb.
  • 2000-2007-ci illərdə Anatur şirkətində direktor vəzifəsində çalışıb.
  • 2007-2010-cu və 2010-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının köməkçisi vəzifəsində çalışıb.
  • 2016-cı ildən Odlar Yurdu Universitetinin rektor müşaviri vəzifəsində çalışır.
  • Ailəlidir, 2 övladı var.