İkinci ali təhsil

  • İkinci ali təhsil əyani və qiyabi təhsil formalarında həyata keçirilir.
  • İkinci ali təhsili almaq üçün əvvəlki ali təhsili və ya hal-hazırda (bir ildən az olmayaraq) işlədiyi vəzifəsi seçdiyi ixtisasa uyğun gələn şəxslər qəbul oluna bilərlər.
  • Bu şərtlərin ödənilməsi təhsil  müəssisəsində  müsabiqə komissiyası tərəfindən müəyyən edilir.