Dosent Nərminə Vəliyeva

Dosent Nərminə Vəliyeva

Magistratura və MBA şöbəsinin müdiri