Struktur

Aparat rəhbəri

 

Qəmbərov Heydər Dəmir oğlu

Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi

 • 1973-cü il sentyabrın 7- də Bakıda anadan olub.
 • 1980-1990-cı illərdə 244 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub.
 • 1990-1995-ci illərdə BDU-nun beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər
  fakültəsinin beynəlxalq hüquq şöbəsində təhsil alıb (Fərqlənmə diplomu ilə).
 • 1995-ci ildə BDU-nun beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ
  kafedrasının aspirantı, 1997-ci ildən müəllim, 2006-cı ildən isə dosent vəzifəsində işləyir.
 • 2003, h.e.n., Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə əmək-
  daşlığının beynəlxalq hüquqi forma və metodları.
 • 2006 – dosent, 1998 - 2006 müəllim, Beynəlxalq ümumi hüquq, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq, BDU.
  H.D. Qəmbərov 30-a qədər elmi əsərin müəllifidir. O cümlədən iki monoqrafiyanın və iki proqramın müəllifidir.
 • Ailəlidir, üç övladı var.