Professor Rəşid Cabbarov

Cabbarov Rəşid Vəkil oğlu 16 may 1970-cı ildə Zəngilan rayonunun Rəzdərə kəndində anadan olmuşdur.
1987-ci iləd Rəxədər kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1988-1990-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin” psixologiya ixtisasını, 1999-cu ildə həmin fakültənin psixologiya ixtisası üzrə magistraturasının fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1999-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində əvvəlcə saathesabı, sonra isə “Eksperimental psixologiya” ETL-də elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
2004-cü ildən psixologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 2006-cı ildən 2016-cı ilədək BDU-nun “Ekspe-rimen¬tal psixologiya” ETL-də böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
2013-cü ildə dosent elmi adına layiq görülmüş və AAK tərəfindən təsdiq edilmişdir.
2016-cı ildən BDU-nun “Sosial və pedaqoji psixologiya” kafedrasında dosent vzəifəsində çalışır.
2006-2018-ci illlərdə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Psixologiya elmləri üzrə FD.02.014 Dissertasiya şurasının elmi katibi və onun üzvü olmuşdur. Hal-hazırda həmin şuranın Pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə Elmi Seminarının sədridir.
2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919–2019)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif edilib.
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qəarı ilə psixologiya elmləri doktoru elmi dərəci almışdır.
2020-ci ildən Odlar Yurdu Universitetinin “Psixologiya, pedaqogika və sosial fənlər” kafedrasının müdiridir.
2021-ci ildən Odlar Yurdu Universitetinin professorudur.
5 monoqrafiyanın, 4 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin, 150-ə yaxın məqalənin müəlifidir. O cümlədən 60 məqaləsi beynəlxalq və beynəlxalq sitat bazalarına daxil olan elmi nəşrlərdə çap olunmuşdur. Müəllifin əsərlərinə 86 istinad var.
Web of Science platformasında H4 indeksinə malikdir.
Beynəlxalq reytinqli bir sıra jurnalların redaksiya heyətinə qəbul edilmişdir:
1.Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y ValoresContemporary Dilemmas: Education, Politics and Values.
2.Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas.
3.Journal of Interdisciplinary Debates.
Bu jurnallar müasir təhsilin problemlərinin araşdırlması ilə məşğul olurlar.
Hal-hazırda Odlar Yurdu Universitetinin nəzdində yaradılmış Psixoloji Diaqnostika İnstitutunun direktorudur.
Müxtəlif layihələrin, o cümlədən 10 qədər beynəlxalq layihələrin müəlifi və iştirakçısıdır.
Ailəlidir, iki övladı var.